Vés al contingut

Avís legal

A continuació, us presentem l'Avís Legal de la pàgina web de Rentat Martí. L'Avís Legal té com a finalitat informar-vos sobre els termes i condicions d'ús d'aquest lloc web. Si continueu navegant i utilitzant aquesta pàgina, esteu acceptant complir amb aquest Avís Legal i amb les condicions d'ús aquí establertes.

Propietat del lloc web:

Aquest lloc web és propietat de Rentat Martí SL, amb el NIF B25496761. Tota la informació, contingut, disseny i imatges d'aquest lloc web són propietat exclusiva de Rentat Martí SL i estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual i industrial aplicables.

Ús del lloc web:

  • L'ús d'aquest lloc web està subjecte a les següents condicions:

  • L'ús d'aquest lloc web és exclusivament per a fins informatius i personals. No es permet l'ús comercial ni la reproducció, distribució o modificació del contingut sense el consentiment previ de Rentat Martí SL.

  • No es permet l'ús d'aquest lloc web de manera que pugui causar danys, interrupcions o alteracions en el seu funcionament o afectar la seva seguretat o disponibilitat.

  • Rentat Martí SL no es fa responsable de cap dany o pèrdua derivada de l'ús d'aquest lloc web o de la seva indisponibilitat temporal o permanent.

Enllaços a tercers:

Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs web o recursos de tercers. Rentat Martí SL no té control ni assumeix cap responsabilitat sobre aquests llocs web o recursos. L'accés i l'ús d'aquests enllaços són responsabilitat de l'usuari.

Protecció de dades personals:

La recopilació i el tractament de les dades personals que es realitzi a través d'aquest lloc web estan subjectes a la nostra Política de Privacitat, que podeu consultar a la secció corresponent.

Llei aplicable i jurisdicció:

Aquest Avís Legal està sotmès a la legislació espanyola. En cas de controvèrsia o litigi, les parts es sotmeten a la jurisdicció dels tribunals competents de Lleida.

Contacte:

Si teniu alguna pregunta o consulta sobre aquest Avís Legal, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres utilitzant la següent informació de contacte:

Rentat Martí SL
Autovía A - 2, s/n - km 447
SOSES 25181 (Lleida) ES
Telèfon: 973 797 439
Email: info@rentatmarti.com

Gràcies per llegir i acceptar aquest Avís Legal. Us encoratgem a revisar aquesta pàgina periòdicament per a conèixer possibles actualitzacions o canvis en les condicions d'ús.